Featured Posts

<< >>

Wanneer ben je excellent?

Het nieuwe modewoord: excellent. En een regering die zich realiseert, dat er veel talent verloren gaat binnen de huidige schoolsystematiek. Een prachtig rapport naar de Kamer (heb het nog steeds

Mijn eerste schreden op het blog-pad

Goed, stap een is gezet. Nou ja eigenlijk stap drie. De eerste stap was net zeker stellen van de url-naam, voordat die door een opkoper aan je aangeboden werd. En

Wanneer ben je excellent?

Het nieuwe modewoord: excellent. En een regering die zich realiseert, dat er veel talent verloren gaat binnen de huidige schoolsystematiek. Een prachtig rapport naar de Kamer (heb het nog steeds niet gelezen ..) en scholen, die hun best doen in handje ophouden om vooral maar weer wat geld binnen te halen. Ok, dat laatste is cynisch. Maar stel je zelf eens de volgende vraag: als de bedoeling van educatie is om de talenten van pupillen optimaal te ontwikkelen, waarom is dan een special programma om excellentie te stimuleren noodzakelijk??

De consequentie van het antwoord op deze vraag is dat ons huidige onderwijssysteem helemaal niet bezig is met de ontwikkeling van talenten van pupillen. Waar ze dan wel mee bezig zijn, is het vormgeven aan een redelijk vast omschreven productieproces. De leerling dus niet als talent, maar als product. Hmm, zou dat de reden zijn waarom er zoveel mensen klagen over de onpersoonlijkheid van de het onderwijssysteem?  Maar goed, daar wordt op veel plekken al over geschreven en zijn mooie filmpjes op YouTube te vinden over de verschillen tussen “teaching” en “education”.

Hier wil ik stilstaan bij de term excellentie. Wanneer ben je excellent of wordt je excellent gevonden? Als docent kun je die vraag op twee manieren voor je leerlingen beantwoorden: de leerling is excellent als die:

1. goede cijfers haalt en de aangeboden leerstof goed beheerst (dus in staat is jouw toetsen te maken en vragen te beantwoorden)

2. meer wilt weten, dat uitzoekt en jou daarover bevraagd, maar niet altijd de gewenste antwoorden op toetsen geeft (dus in staat is zelf kritisch na te denken over de aangeboden leerstof en buiten de gebaande paden naar informatie zoekt)

De eerste vorm van excellentie is gericht op performance approach, de tweede vorm is gericht op mastery approach. Het kunnen werken binnen de kaders van de aangeboden leerstof en daar goed in zijn is zeker een vorm van excellentie. De vraag rijst of die excellentie behouden blijft als de kaders verdwijnen of als er relevante stof aangeboden wordt buiten de kaders van de oorspronkelijke leerstof. De performance approsch heeft in dat opzicht dus een keerzijde. De mastery approach draait om het buiten de kaders opzoeken van relevante leerstof en zou dus gericht kunnen zijn op het verwerven van meer diepgang en begrip over de aangeboden leerstof. De keerzijde is ditmaal het kunnen terugbrengen van die kennis tot het niveau waarop de toetsing plaats vindt.

Mijn conclusie: cijfers zeggen maar zoveel over iemands excellentie, hoe die na de toets omgaat met de verworven kennis en inzichten zegt daar veel meer over. Maar hoe maak je dat meetbaar, dus becijferbaar?

Mijn eerste schreden op het blog-pad

Goed, stap een is gezet. Nou ja eigenlijk stap drie. De eerste stap was net zeker stellen van de url-naam, voordat die door een opkoper aan je aangeboden werd. En stap twee was de selectie van een content management systeem. Nu dus stap drie gezet: een eerste blog plaatsen.
En stap vier: wat wil ik met deze site bereiken? In ieder geval een beetje bekendheid (schijnt de meest voorkomende reden te zijn om een blog te beginnen 🙂 ). Daarnaast het beschikbaar kunnen maken van ideeen over onderwijs, begeleiding, begaafdheid, natuurwetenschappen, gewoon vertellen wat mij bezig houdt en waar een ander wellicht iets aan heeft.

Maar tussen stap drie en vier ligt het vinden van de “juiste”  layout, vorm en achtergrond. Het leren van het programma en de commando’s en al die andere kleine dingen, die je min of meer zult moeten beheersen om een website cq. blogsite te kunnen runnen. Dus het uiterlijk van de site zal nog wel eens veranderen, de inhoud blijft (hopelijk) daarbij behouden.